Mit keressen:

Hol keressen:

Felhasználói név:

Jelszó:

Bejelentkezve marad

Bokor

Bokor (5)

Vélemények: 8

Megnézve: 449

Absztrakt

Abszurd

Akt

Állatok

Csendélet

Csillagászati fotók

Digitális manipuláció

Divat

Egyéb

Éjszakai fotók

Életképek

Elkapott pillanatok

Épületek

Feldolgozott fotók

Glamour

Hangulat

Humor

Infravörös felvételek

Koncert-színpad

Légifotók

Makró

Növények

Pályázatok

Panoráma

Portré képek

Reklám

Riport fotók

Sport

Szociófotó

Tájkép

Tárgyfotó

Természet

teszt

Városképek

Víz alatti fotók

Werk fotók

Véletlen

Fotósok Világa - Minden ami fotózás!


Fotósok Világa - ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek


Juhász Tamás E.V. (Székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2., adószám: 64807898-1-29, bankszámlaszám: 10300002-70606127-11103281 (MKB.Bank), nyilvántartási szám:11834871) (a továbbiakban: Üzemeltető), illetve valamennyi regisztrált és nem regisztrált igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.fotosokvilaga.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.


1.Jogi nyilatkozat:
1.1 A www.fotosokvilaga.hu egy, az interneten elérhető fotós adatbázis, Juhász Tamás E.V. jelen adatbázis előállítója és üzemeltetője. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a weblap és a hozzá tartozó teljes dokumentáció a szerzői jogi védelem hatálya alatt áll, a Szjt. 84/A. § (1) bekezdése alapján előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét többszörözzék, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék. A www.fotosokvialga.hu tulajdonosa a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti. Juhász Tamás E.V. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Szjt. rendelkezései alapján él azon jogával, hogy minden a szerzői jog sérelmével járó jogellenes magatartással szemben jogi úton fellép.


2. Felhasználási feltételek:
2.1 Fogalmi meghatározások:


2.1.1 Felhasználó: azon személy, aki a www.fotosokvialga.hu weboldalon Regisztrált a „Regisztráció” alrész alatt, így jogosult a Weboldalon profilt feltölteni, fotót feltölteni, apróhirdetést feltölteni, hozzászólást írni, privát üzentet küldeni és ezeket megtekinteni.
2.1.3 Látogató: azon személy, aki a www.fotosokvilaga.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat nem érhet el, csak Regisztráció után. Jogosult profilt megtekinteni, fotót megtekinteni, hozzászólásokat megtekinteni, apróhirdetéseket megtekinteni.
2.2 A www.fotosokvilaga.hu weboldal oldalára történő belépéssel egyidejűleg a látogató automatikusan elfogadja a Weboldal felhasználási feltételeit. A Weboldal minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A weboldal böngészésének megkezdésével valamennyi regisztrált és nem regisztrált felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Jelen felhasználási feltételek www.fotosokvialga.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Jelen felhasználási feltétel hatálya ellenkező kikötés hiányában nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódnak, továbbá mindazon weboldalakra és elektronikus felületekre, amelyekre hivatkozás vezet.
2.3 A Weboldal tisztán szakmai tartalmú illetve informatív honlap, társadalmi, szociális és politikai célokra, vallási meggyőződés terjesztésére nem használható, a politikai, vallási érdekellentétek kinyilvánításának nem biztosít felületet a Weboldalt használók számára. 2.3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy társadalmi szerveződések, szervezetek, csoportok felhívását, hirdetését megjelenítse a weboldalon.
2.4 A www.fotosokvilaga.hu weboldalt látogató és regisztrált valamennyi magánszemély a weboldal design megjelenését elfogadja.
2.5 A www.fotosokvilaga.hu weboldal alatt megjelenő valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem a webcím alatt megjelenő olyan tartalom esetében ahol a szerző, vagy a tartalom tulajdonosa kifejezetten megjelenítésre kerül a szerzői jogi védelem a tulajdonost, készítőt illeti. Juhász Tamás E.V. mint az adatbázis előállítója és üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a webcím egészének, vagy bármely jelentéktelen részének is a lemásolása, tükrözése, nyilvánosság számára történő terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, terjesztése adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával való forgalomba hozatallal, értékesítéssel és bérbeadással. Juhász Tamás E.V. előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül ismételten és rendszeresen sem másolható ki, illetve nem hasznosítható újra az adatbázis tartalmának jelentéktelen része sem, ha ez sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának és a képek feltöltőinek jogos érdekeit.
Bírósági, továbbá államigazgatási vagy más hatósági eljárásban bizonyítás céljára az adatbázis tartalmának jelentős része is kimásolható vagy újrahasznosítható, a célnak megfelelő módon és mértékig.
2.6 A www.fotosokvilaga.hu weboldalról történő szerzői jogi védelem hatálya alatt álló tartalmat eseti jelleggel átvenni előzetes írásbeli hozzájárulás után, kizárólag az eredeti tartalom módosítása nélkül, és a weblapra történő egyértelmű hivatkozás alapján lehetséges.
2.7 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását, túlterhelését célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a weboldal működtetését! Tilos továbbá minden olyan tevékenység, amely a szerverek és az azon használt rendszerek feltörését, adatok megváltoztatását, vagy ellopását eredményezheti. Továbbá tilos bármilyen olyan tevékenység, megnyilvánulás, amely a weboldal és annak Üzemeltetője jó hírnévhez való jogát, gazdasági érdekeit sérti.


3. Felelősség:


3.1 A www.fotosokvilaga.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. A weboldal az információk megosztása során a pontosságra és hitelességre törekszik, de a téves vagy pontatlan tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, különösen a felhasználók által feltöltött tartalomért felelősséget nem vállal. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője a weboldal vírusmentességét, a hiba és zavarmentes működést, és az azonnali kijavítást nem garantálja, a weblap üzemeltetésében úgy jár el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Törekszik a weboldal vírusmentességének a fenntartására, a weboldal folyamatos üzemeltetésére. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és fenntartója a weboldal elérhetetlenségéből, megtekintéséből, tartalmának lementéséből, a szolgáltatások elvárttól eltérő működéséből , az adatok törléséből vagy elveszéséből eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
3.2 A honlap és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat,- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
3.3 Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért és emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be, így különösen:
3.3.1 az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat (pl. vírus)
3.3.2 bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt,
3.3.3 bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, 
3.3.4 bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése, 
3.3.5 bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei,
3.3.6 bármely nem biztonságos vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatról való kapcsolódás okozta károkért.
3.3.7 Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, és amire közvetlen ráhatása nincs. 
3.3.8 Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkor a Felhasználó/Látogató mint fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait, szoftvereit és hardware-t a kártevőktől, behatolóktól.
3.4 Juhász Tamás E.V. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal regisztrált felhasználók által feltöltött tartalmat kötelezettség nélkül, de esetenként, vagy szükség szerint ellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő károkért Juhász Tamás E.V. felelősséggel nem tartozik kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági eljárás alapján kötelezett, vagy ha a tartalom harmadik személynek okozott érdeksérelem folytán kártérítésre köteles. Ez esetben azonban a weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat feltöltővel szembeni vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesítse.
3.5 Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
3.6 A weboldalon regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött valamennyi tartalomért (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.), továbbá a felhasználók és hirdetők által feltöltött külső weboldalak tartalmáért Juhász Tamás E.V. a felelősségét kizárja. Az ilyen tartalommal okozott károkért fennálló felelősség a tartalom feltöltőt terheli. A hirdető által feltöltött tartalom valóságtartalmáért, pontosságáért, hitelességéért felmerült minden kárért a felelősség a Hirdetőt terheli.
3.7 A weboldalon a regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.) tárolási és megjelenítési jogát a feltöltő a regisztráció megtörténtével határozatlan időtartamra (a regisztráció idejéig, vagy törlési kérelemig) átengedi a www.fotosokvilaga.hu részére.
A www.fotosokvilaga.hu Üzemeltetője a regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött tartalmat, személyes adatokat harmadik személynek át nem adhatja, nem értékesítheti.


3.8 A www.fotosokvilaga.hu weboldal ugyanakkor kizár mindennemű felelősséget, így különösen azon esetekben is, amikor a Hirdető vagy Felhasználó, vagy Látogató:
-haramadik fél, gazdasági társaság jó hírnévhez való jogát sérti
-bűncselekményre buzdít, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium formájában
- bizonyos társadalmi, vallási, etnikai csoport ellen buzdít, gyűlöletkeltő, kirekesztő, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb formátumban, formában.
-pornográf, pedofil kép, videó anyagot tölt fel, vagy hivatkozást oszt meg

-Tilos 18 éven aluliak félig vagy teljes meztelen ábrázolása, 14-18 év közöttiek ilyen módon való ábrázolásának közzététele még akkor is tilos, amennyiben ezt a Magyar Jogszabályok megengednék! (az ilyen feltöltőt azonnal kizárjuk)

-Magyarországon betiltott, vagy nem engedélyezett terméket, szolgáltatást, információt, nézeteket, egyéb javakat kínál vagy propagál, népszerűsít.

-Tilos a reklám! Weblapod címének közzétételére a profilodban lehetőséget kapsz.


3.8.1 Ezekben az esetekben a weboldal jogosult a Hirdető vagy Felhasználó, vagy Látogató ezen megnyilvánulásait eltávolítani, indokolt esetben Regisztrációját törölni, minden felelősséget a tartalom közzétevőjére hárít!
3.8.2 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely a weboldal nem megfelelő működését és/vagy a weboldal leállását, vagy lassulását okozza.


4. A szolgáltatás tárgya, tartalma


4.1 A www.fotosokvilaga.hu weboldal, mint interneten megjelenő felület célja azok számára akik fotókat készítenek, felület biztosítása, fotóik feltöltésére, egymás fotóinak szöveges értékelésére, fotócikkek apróhirdetésiének feltöltésére, cikkek írására.
Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és  üzemeltetője a hirdetések révén kívánja biztosítani, hogy a weboldalon feltöltött tartalom minél szélesebb körben legyen elérhető szolgáltatások biztosításának nem kötelező érvényű ajánlatával.
4.2 A weboldal egyes szolgáltatások esetében kalkulátorokat alkalmaz. 
A Kalkulátor (kereső) a beállított automatizmusok alapján a használó által kért paraméterek figyelembevételével információkat generál, amely információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kalkulátorok számítási eredményeiért, a Kalkulátor meghibásodásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, de törekszik azok helyes működésének biztosítására.
4.3 Juhász Tamás E.V. a www.fotosokvilaga.hu  weboldalon keresztül felületet biztosít összehasonlító elemzések megjelenítésére, ahol termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő felületet biztosít. Az összehasonlító elemzések megjelenítése során Juhász Tamás E.V. mint a www.fotosokvilaga.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a bejegyzések  alapvetően szubjektív véleményeket tükröznek, objektív információk elemzése révén, amely álláspontért felelősséget nem vállal.


5. Regisztráció


5.1 A Regisztráció esetén igénybe vétel előtt a regisztráció feltétele a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése. A regisztrációs ív során tartalmat feltöltő köteles megadni felhasználónevét, jelszavát, e-mail címét.
A regisztráció során megadott adatokat Juhász Tamás E.V. annak alkalmazottai, mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője kizárólag  azonosításra, statisztikai célokra, továbbá a kapcsolattartásra használhatja fel. Bármely egyéb jellegű felhasználás kizárólag a tartalmat feltöltő előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.
5.2 A regisztráció feltételeként a regisztráló jelen ÁSZF-et elfogadja. A tartalmat feltöltő a regisztrációval létrehozott saját profil kialakítása során a weboldal design megjelenését elfogadja és igazodik ahhoz, egyébiránt a nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról szabadon dönthet.

5.3 Akkor regisztrálj, ha szeretnél tanulni vagy akár tanítani valamit, és szeretnél egy jó társaságot, ha tudsz és akarsz kulturált hangnemben kommunikálni másokkal, illetve ha komolyan veszed a fotózást, bármilyen szinten is állsz.
5.4 A Regisztráció során vagy a későbbiekben megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az adatokat szolgáltató Felhasználó felelős. A Felhasználó hibájából jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért az  Üzemeltető felelősséget nem vállal.
5.5 A weboldal felhasználója által jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az üzemeltető a regisztrációt törli, vagy a regisztrációhoz kapcsolódó tevékenységeket korlátozhatja, moderálhatja.
A Felhasználó regisztrációjának törlését bármikor kérvényezheti.
5.5.1 A Felhasználó ezen igényét írásban a info@fotosokvilaga.hu e-mail címre elküldve teheti meg.
5.5.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó profil törlési kérelem esetén biztonsági okokból a Felhasználót egyéb elérhetőségein is (belső üzenet, e-mail) felkeresse, azonosítsa, újbóli megerősítésig törlési igényét a törlési igény valódiságának megerősítéséig késleltesse, az esetleges külső forrásból származó Felhasználó elleni, különféle visszaélések meggátolása végett.
5.5.3 Az Üzemeltető a Felhasználók esetén a törlési kérelmet követő 30 napon belül törlést végez el.
Profil törlési kérelme esetén az esetleges biztonsági ellenőrzést és azonosítással idejét figyelembe nem véve a törlést a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül kell megtenni. Amennyiben 30 napon belül nem történik azonosítás, úgy a törlési igényt felfüggeszti, további kapcsolatfelvételre, azonosításra tesz kísérletet.

5.5.4 Minden a www.fotosokvilaga.hu rendszerben történő Regisztráció törlés esetén a Regisztrált Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Regisztráció törlési igény esetén, a weboldalon tárolt minden Profilhoz tartozó adatot visszavonhatatlanul és visszaállíthatatlanul töröl az Üzemeltető, (kivéve jogi kötelezettség teljesítése esetén) további követeléssel nem él az Üzemeltető felé.


6. Regisztráció aktiválása


6.1 A weboldal regisztráció után úgynevezett aktiváló e-mail-t küld a Regisztrált Felhasználó/Hirdető Regisztráció során megadott e-mail címére.
A levélben található linken keresztül aktiválódik a Regisztráció és ezt követően érhető el a Bejelentkezés funkció.
6.2 Amennyiben az aktivációs e-mail valamilyen ok folytán nem érkezik meg, vagy az aktivációs link nem aktiválja a profilt, úgy e-mailben kérhető az aktiválás az info@fotosokvilaga.hu e-mail címre írva, a felhasználónév megadásával arról az e-mail címről amelyről a regisztráció történt.
7. Az oldal használata, képfeltöltés, véleményírás
A Felhasználók és Látogatók részére a www.fotosokvilaga.hu weboldalon történő böngészés, és információk keresése ingyenes.
A Felhasználók a saját tartalmukat módosíthatják, kiegészíthetik, bővíthetik.


Kép feltöltése

7.1
Fénykép akkor tölthető fel regisztráció és bejelentkezés után, ha
7.1.1 a fénykép saját készítésű
7.1.2
amennyiben a kép nem saját csak feldolgozott lehet, az oldalon található képek közül, amennyiben ezt a feltöltő a feltöltéskor engedélyezte. (Feldolgozható)
7.1.3 az Üzemeltető semmilyen képért sem anyagi, sem erkölcsi, sem szerzői jogi felelősséget nem vállal, ezért a kép feltöltője minden őt hátrányosan érintő jogi következménnyel számol.
7.1.4 ne szegje meg a szabályzat egyéb, képekre vonatkozó szabályait7.2 Pontok
Feltölteni a főoldalon lévő Kép Feltöltése gombbal lehet, amennyiben az oldal bal felső részén lévő Pontjaid száma sorban van legalább 1 pontod.
Ha nincs hozzászólás írásával növelheted pontjaid számát.
1 kép feltöltéshez 1 pont szükséges
Naponta 2 kép tölthető.
1 elfogadott vélemény 0,18 pontot ér. (ami legalább 100 karakter hosszúságú)
A 100 karakter alatti vélemények 0,07 míg a 100 karakter feletti vélemények 0,18 pontot érnek elfogadás után. A szándékosan több karaktert generáló vélemények íróitól 1 pontot vonunk le!
Ha a képet 12 óránál régebben töltötték fel, +pontot kapsz a 100 karakter feletti véleményed után. Ha Te vagy az első: 0,07 ha második 0,05 ha harmadik 0,03 ha negyedik 0,02 pontot, amit azonnal megkapsz, és elfogadás után ugyan úgy jár a 0,18 pont is.

Pontjaid számát részletesen itt követheted figyelemmel
http://www.fotosokvilaga.hu/pont.php
Figyelem!
Pontot nem közvetlen a hozzászólás írásakor kapsz, hanem akkor, amikor azt az értékelt kép feltöltője elfogadta!

Képfeltöltéskor, ha lehetséges a lehető legtöbb adatot add meg a képpel kapcsolatosan, így könnyebb rákeresni, illetve könnyebb értékelni is, ha tudjuk milyen körülmények között készült.
Feltöltéskor képcímnek lehetőleg ne egy karaktert adj meg, mert az a kereső nem fogja megtalálni.
A kép készülésének adatait kötelező megadni! (a *-al jelölt adatokat)
Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben rá lehessen keresni.
A kép megjegyzéséhez is érdemes néhány szót írni, mely szintén segíti a rátalálást, illetve információt nyújt a kép készülésének körülményeiről, a képen látható témáról.


7.2.1 Pont átutalás


Lehetőséged van pontot utalni a kép feltöltőjének, vagy bárkinek aki hozzászólt a képhez.
A kép feltöltőjének alapértelmezetten tudsz utalni vélemény íráskor, ha annak szeretnél, aki írt a képhez, akkor azt a válasz gombra kattintva teheted meg, annak válaszolva, akinek utalni szeretnél.
Pont átutalásra azok a tagok jogosultak, akiknek van legalább 10 aktív feltöltött fotójuk.

7.3 Az extra feltöltés igénybevételéhez legalább 3 pont szükséges.
Az extra feltöltés 3 vagy 8 pontban kerül, a fájl mérete maximum 600Kb vagy 1,2 Mb lehet.
Figyelem! Ha az extra feltöltés opciót választjuk, akkor is 3 vagy 8 pont kerül levonásra, ha a fájl mérete a normál feltöltéssel is feltölthető lenne.

 

7.4 Így ne tölts!:
-ne tölts fel gagyit (pl. ne töltsd fel a bemozdult zajos kiégett telefonnal készült fotóidat)
-ne szegje meg a szabályzat egyéb pontjait
-ne tölts fel úgy képet, aminek más adatokat állítasz be, mint ami a valóság
-ne tölts fel a pályázat kategóriába (csak ha pályázati felhívásban erre kérünk)
-ne tölts képet egyértelműen más kategóriába

-ne tölts fel úgy képet, hogy az azon szereplő személy(ek) nem adta hozzá meg a feltöltéshez, megjelenítéshez az engedélyt


7.5 Kép törlése
Képet törölni a kép adatlapján a jobb felső sarokban lehet.

8. Képértékelési útmutató


A képek értékelése nem kötelező, ám ha mi is hozzászólást várunk képeinkre, tőlünk is elvárható, hogy mások képeit véleményezzük.
Sokaknak a véleményalkotás nehézséget okoz, így néhány jó tanács vélemény írásához.


8.1 Figyeljük meg az alábbiakat:


-képminőség
-élesség
-kompozíció
-fény-árnyék összhatás
-képkivágás
-színhelyesség
-mondanivaló
-kreativitás
-összhang
-zavaró képelemek stb.
Ha szempontok közül csak 3-at, 4-et veszünk figyelembe, már többet tudunk írni, mint pl. azt, hogy: Szép lett, Gratulálok!
-Egy egészséges vélemény tartalmazza a néző észrevételeit, a kép jó tulajdonságait, illetve azokat az általa hibának vélt dolgokat, amiket felfedezett a képen, esetleges javítási lehetőségeket, megoldási módszereket.
-Amennyiben úgy gondolod, hogy az értékelendő kép nem üti meg azt a szintet, amit itt látni szoktál, kérünk ezt tapintatosan, ugyanakkor bíztató jelleggel közöld, kedvét el nem véve a feltöltéstől.
Sok kezdőnek csak a bátorítás hiányzik ahhoz, hogy jobb legyen, ne vegyük el tőlük ezt az örömöt!
- Véleményed hangvétele legyen olyan, amilyet Te is szeretnél kapni. Itt csak a hangvételről van szó, nem a tartalomról, egymás felmagasztalásának semmilyen haszna nincs, nem csak azért mert ezzel a büszkeség nő és a tudás változatlan marad, hanem azért mert egy olyan véleményező, aki nem hagyja ki a hibákat sem, a szép szavakhoz szokott fülnek bántó lehet.
- Van a lehetőség egymás megkeresésére az oldalon kívül, pl. e-mailben, így egymás sértegetését itt nem engedhetjük, figyelmeztetés után, amennyiben ez visszatérő jelenség először a felhasználót inaktíváljuk, majd ha az sem elegendő töröljük a rendszerből!
-Utolsó tanácsunk: TÜRELEM
Az emberi kapcsolatok során konfliktusok adódnak, melynek egyik oka a türelem hiánya.
Ha máshol nem is, de itt mindenki legyen türelmes a másikkal szemben, különbözőek vagyunk, mindenki más tempóban fejlődik.
Vannak olyanok, akiknek elég 1x elmondani egy visszatérő képi hibáját, és legközelebb már kihagyja a képből, de vannak, akiknek egy berögzült rossz szokás elhagyásához több idő kell.


8.2 Értékelés elfogadása/elutasítása8.3 Értékelés elfogadása
8.3.1
Az értékelés elfogadásával egyetértesz az értékelő véleményével és az adott pontszámmal.
8.3.2 Ebben az esetben az értékelő megkapja az adott értékelésért járó pontot.


8.4 Értékelés elutasítása
8.4.1
Az értékelés elutasításával nem értesz egyet az értékelő véleményével és/vagy az adott pontszámmal.
8.4.2 Ebben az esetben az értékelő nem kapja meg az adott értékelésért járó pontot.
8.4.3 Ha az adott értékelést és/vagy szavazatot nem fogadod el, köteles vagy egy viszont válaszban megindokolni annak okát.

8.5 Ha tévesen kezelted a véleményt, elfogadtad, de nem szeretted volna, vagy nem fogadtad el, de szeretted volna, úgy írj az egyik moderátornak, adminnak, pl.:
http://fotosokvilaga.hu/user.php?nev=NonameTheHunter

 

9. Szavazás

 

A képek feltöltésekor 3 féle szavazás mód közül lehet választani.
Kötelező, lehetséges, vagy nem lehet.
Ezek közül a lehet az alapértelmezett.
Szavazáskor lehetőség van egész számú vagy törtszámú osztályzatok adására is 1-5-ig.
A szavazáskor érdemes a már fent említett Képértékelési útmutatót segítségül hívni, az alkalmanként indokolatlan 5 egészes szavazatok kiküszöbölésére.
Mivel vannak megismételhetetlen felvételek, így nem törvényszerű mindig minden szempontot figyelembe véve értékelni. Vannak pillanatok, amiknek már a megörökítése is nagyra értékelhető, minőségtől, kompozíciótól, képkivágásuktól függetlenül.

9.1 Minden olyan képet, mely 5 szavazat után nem haladja meg a 2-es átlagot, töröljük!

9.2 Napi/Heti/Havi legjobb kép

Ahhoz, hogy egy kép megkapja a 24 óra legjobb képe címet (vagy az elmúlt 7 nap, elmúlt 1 hónap)
legalább 3 felhasználó egybehangzó szavazata szükséges, melyet az adott kép alatt található szavazógombbal tehet meg.

A szavazó működése:
Egy adott kép a felöltéstől számított maximum 24 órán át lehet a nap képe, attól függetlenül, hogy mikor került a 24 óra legjobb képe pozícióba.
Amennyiben idő közben egy másik képre több szavazat érkezett abban az esetben az a kép lesz a 24 óra legjobb képe. /amennyiben annak a képnek a feltöltési ideje beleesik az éppen aktuális kép feltöltési ideje +24 órába/
Ugyan ez a számítás érvényes az elmúlt 7 nap és az elmúlt 30 nap legjobb képére is.

 

Egy számítási példa:
1-es kép feltöltési ideje május 3. 14:30:00
1-es képre 17:00:00-kor megérkezik a 3 szavazat, így ebben az időpontban (hacsak más kép nem kapott több szavazatot előtte, a 24 óra legjobbja lesz)
1-es kép legkésőbb május 4. 14:30:00 lehet a 24 óra legjobb képe.
2-es kép feltöltési ideje május 3. 15:00:00, ha ez legalább 1-el több szavazatot ér el mint az 1-es kép akkor ez a kép lesz a 24 óra legjobb képe,
maximum május 4. 15:00:00-ig
Előfordulhat, hogy a 2-es kép lesz a 24 óra képe egy bizonyos ideig, de az 1-es kép újra átveheti ezt a pozíciót ha a 2-es képnél legalább 1 szavazattal többet kap idő közben.
Így fordulhat elő hogy egy adott 24 órás időintervallumon belül 2 vagy több kép is eléri ezt a címet.
Szavazásra azok a tagok jogosultak, akiknek van legalább 10 aktív feltöltött fotójuk.


10. Belső üzenetek


10.1 A Felhasználók belső üzenetet/privát üzenetet küldhetnek egymás felé.
10.2 Üzenetküldésre az adott felhasználó neve mellett található borítékra kattintva van mód.
10.3 Üzeneteidet a menüben Üzenetek menüpont alatt tudod megnézni, azokra válaszolni, vagy azokat törölni.
10.4 Kerülendő a trágár, a sértő hangnem.
10.5 A megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozottal összhangban, az ott meghatározott módon és formában kezeljük.


11. E-mail Értesítők


11.1 A weboldal a Felhasználók részére különféle e-mail értesítőket küld az oldalon történő aktivitásokról
11.2 Az értesítők fajtái:
- hírlevél
- a képhez érkező hozzászólás e-mail-es értesítése
- a hozzászólásokra érkezett válaszokról
- privát üzenetek érkezésekor
Beállítható továbbá, hogy csak 14 nap passzivitás után legyen értesítés.
11.4 A Felhasználóknak lehetősége van az értesítők ki- vagy bekapcsolására, bejelentkezett állapotban a „Profilom” részben.

11.6 Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan meghiúsult értesítéssel kapcsolatban, amely az alábbiak egyikének vagy egyszerre több feltételnek is eleget tesz, különös tekintettel az alábbiakra:
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Felhasználó nem adott meg értesítési e-mail címet,
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Felhasználó hibásan adta meg értesítési e-mail címét,
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Felhasználó e-mail postafiókja betelt,
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítőt a Felhasználó által használt levelező rendszer blokkolta,
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítő a továbbítás vagy fogadás során megsérült,
- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Felhasználó kikapcsolta az e-mail értesítők küldését a Weboldalon.
11.7 Továbbá az Üzemeltető törekszik az E-mail értesítők gyors időbeni elküldésére, de minden egyéb, a 11.6 pontban meg nem nevezett esemény bekövetkezése esetén felelősséget nem vállal az értesítők kézbesítésére vonatkozólag, a Felhasználó ezt tudomásul veszi.


12. Cikkek


12.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználók részére cikkek, blog bejegyezések közzétételére.
12.2. A Szakmai cikkek publikálása, közzététele nem automatikus, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bizonyos cikkek megjelenítését megtagadja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a cikk egyes tartalmi elemei nem igazodnak a www.fotosokvialga.hu profiljához, vagy úgy ítéli meg, hogy az adott cikk nem tartalmaz a Látogatók és Felhasználók számára érdekes, értékes információt.
12.5. A cikk szolgáltatás használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy a cikk tartalmaként a Felhasználó, az által már korábban megadott adatait közzétegyük, (né vagy felhasználónév) olyan formában és adatokkal, mint ahogy a www.fotosokvilaga.hu oldalon korábban is megadta, vagy a Keresés eredményeként is megjelenik.
12.6. A cikk szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó kijelenti, hogy mindennemű szerzői jogi felelősséget visel, különös tekintettel az alábbiakra nézve:
12.6.1. A cikk teljes szövege saját tulajdonú legyen, vagy a Felhasználó engedéllyel kell rendelkezzen, ha az más szerzőtől átvett.
12.6.2. A cikkben esetlegesen felhasznált képeket, videókat, hanganyagot, grafikákat a Felhasználó készítette, vagy készíttette, illetve törvényes úton és bizonyíthatóan vásárolta, vagy olyan anyagot használt fel, mely üzleti célra is ingyenesen felhasználható,
12.6.3. A cikkben esetlegesen felhasznált oltalom alatt álló védjegyeket bizonyíthatóan törvényesen szerepelteti.
12.7. Az Üzemeltető kijelenti, hogy ezek vizsgálatára nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával és jogkörrel, így minden felelősséget a Felhasználóra hárít.
12.8. Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az interneten hozzáférhető írott/kép/videó/hang/egyéb –anyag térítés mentes elérhetősége nem jelenti azt, hogy az adott médium szabadon felhasználható lenne.
12.9. A Felhasználó a szolgáltatás használatával kijelenti, hogy mindennemű szerzői jogi, büntető jogi, felelősség kizárólag a Felhasználót terheli esetleges jogvita esetén, melyről az Üzemeltető a Felhasználót a cikk beküldése előtt ismételten tájékoztatja.

 

13. Felhasználói profilok törlése, korlátozása


Az Üzemeltető és a moderátorok előzetes értesítés mellett jogosult jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a Felhasználó (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, komment, vélemény stb.) törlésére, ha annak megjelenítése jelen ÁSZF-ben elfogadott szabályokba ütközik, harmadik személy jogát sérti vagy sértheti, továbbá büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében, fennállásában áll.
Az Üzemeltető és a moderátorok előzetes értesítés mellett jogosult valamennyi trágár, közízlést- vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő tartalmat törölni.
Az Üzemeltető és a moderátorok előzetes értesítés mellett jogosult a politikai, vallási jellegű tartalom, vélemény, komment törlésére.
A törölt hirdetés és tartalom feltöltés jogosultja kártérítési és más igénnyel a weboldal üzemeltetője ellen nem élhet, azonban köteles Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetőjének kárát megtéríteni, a vele szemben érvényesíteni kívánt/érvényesített követelések esetén.


14. Moderálási alapelvek:

 

Az oldal egyik politika és egyik vallási nézet mellett sem teszi le a voksát, pártatlan.
Amennyiben valaki képeivel, vagy hozzászólásaival erre a két témára evez, mindenképpen megkérjük, hogy más nézeteit azzal ne sértse!
A Magyar Köztársaság által el nem fogadott politikai és vallási irányzatok, nézetek terjesztése, arra utaló kép vagy hozzászólás, hivatkozás, egyéb anyag közzététele tilos!
14.1 -Tilos bűncselekményre buzdító kép, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium közzététele!
14.2 -Tilos pornográf, perverz, képek feltöltése!
14.3 -Tilos 18 éven aluliak félig vagy teljes meztelen ábrázolása, 14-18 év közöttiek ilyen módon való ábrázolásának közzététele még akkor is tilos, amennyiben ezt a Magyar Jogszabályok megengednék! (az ilyen feltöltőt azonnal kizárjuk)
14.4 -Tilos a reklám! Weblapod címének közzétételére a profilodban lehetőséget kapsz.

A fent említettek direkt, vagy akár indirekt módon is alkalmazva tilos!
Tilos a fentiekkel összeegyeztethető hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium közzététele!

 

Egyéb moderációs elvek

14.5 Azon felhasználókat, akik rendszeresen érdemi tartalom nélküli véleményeket írnak, mint pl. ez: Szép lett! Grat! ; privát üzenetben vagy e-mailben felszólítjuk, majd ha ezek után sem változik, minden egyes ilyen véleményét töröljük, (felszólítás utániakat) a pontot nem írjuk jóvá és további 0,6 pontot levonunk a pontjaiból.
14.6 Személyeskedésért, szidalmazásért és bosszúpontozásért, bosszúból írt véleményért első esetben legalább 3 napra felfüggesztjük a felhasználó hozzászólási jogát, és a pontjai 10%-át véglegesen elvesszük, de legalább 5 pontot!
Második esetben legalább 7 napra kapja a felfüggesztést.
Minden további esetben legalább 7 napra, illetve ha a kihágás rendszeres a tagot kitíktjuk az oldalról
Rendszeresnek tekintendő ha a felhasználó 2 hónapon belül többször elköveteti a kihágást.
Ha 2 hónapon túl követi el, a büntetése előlről számolandó, tehát 3 nap felfüggesztés.
Továbbá rendszerességnek tekintjük azokat a személyeskedéseket is, ahol időponttól függetlenül, de mindig azonos tagot/tagokat ér a sérelem a személyeskedő részéről.

14.7a A moderátorok jogköre:
-képek törlése (amely valamely szabályt megszeg, vagy jelentősen gyengébb az oldal átlagos színvonalától)
-hozzászólások törlése (amely valamely szabályt megszeg)
-hozzászólások szerkesztése. (helyesírási hibák, vagy szabályszegés)
-képre adott pont átírása (szabályszegés, vagy rosszul küldött pont javítása)
-vélemény státuszának megváltoztatása (elfogadott, elutasított)
-ajánlás megtételen az admin felé felhasználók felfüggesztésére, törlésére, kitiltására, amennyiben az indokolt

14.7b Az Admin jogköre (a moderátorin felül)
-bármely tagtól a feltöltött fotó eredeitjét bekréni annak eredetiségének megvizsgálására
-felhasználó törlése, egyes esetekben IP cím blokkolása ha az fix IP
-felhasználó végleges kitiltása

 

Figyelmeztetés, felfüggesztés, kizárás.

 

Ezt a sorrendet követve alakul a felhasználók rábírása, ha a szabályzat valamely részét szándékosan nem veszik figyelembe.

14.7c Figyelmeztetés: A legelső formája a szabályok betartatásának,
A figyelmeztetés az oldalon történik, hozzászólás formájában közöljük a felhasználóval a szabályzat szegésének felfedezéséről.
Figyelmeztetés jár az alábbiakért:
-trágár beszéd
-személyeskedés
-szándékos alul vagy túlértékelés
Figyelmeztetésre 2 havonta csak egyszer van lehetőség, a második esetben már a felfüggesztést alkalmazzuk.

14.8 Felfüggesztés:
A felfüggesztés a felhasználó inaktiválását jelenti legkevesebb 72 órára.
Szabálysértéstől függően a kiszabható felfüggesztési időintervallumok:
-72 óra
-1 hét
-2 hét
A felfüggesztés időintervallumtól függetlenül maximálisan 2x lehetséges, amennyiben többször is szükségessé válna az alkalmazása a felhasználót kizárjuk a rendszerből.

A felfüggesztés lehet képfeltöltés vagy hozzászólás vagy mindkettő felfüggesztése.

14.9 Kizárás:
A kizárás a felhasználó képeinek és hozzászólásainak törlését jelenti a rendszerből.
Kizárható az aki:
- már 2x fel volt függesztve,
Vagy azonnal kizárható az aki a következők valamelyikét vagy ezeket halmozva elköveti:
- A magyar törvények által el nem fogadott politikai és vallási irányzatok, nézetek terjesztése, arra utaló kép vagy hozzászólás, hivatkozás, egyéb anyag közzététele
- Bűncselekményre buzdító kép, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium közzététele!
- 18 éven aluliak félig vagy teljes meztelen ábrázolása, 14-18 év közöttiek ilyen módon való ábrázolásának közzététele még akkor is tilos, amennyiben ezt a Magyar Jogszabályok megengednék!
- Ha a kép készítésével kapcsolatban nem egyértelmű, hogy a képet a feltöltő készítette, és kérésre nem tudja igazolni, hogy a képet a feltöltő készítette.
- Ha a felhasználó korábban már ki volt zárva, de újra regisztrál, a profilt töröljük/ez alól kivételt képez, ha korábban az újra regisztrációra engélyt kap/
- Ha a felhasználó az oldal működését veszélyezteti, az oldalt morálisan rombolni próbálja.
- Ha tagjait, moderátorait, tulajdonosát, fenyegeti, személyiségi jogait sérti.
A kapott szankciókat feljegyezzük, hogy a későbbiek során is nyomon tudjuk követni.
Ha már kaptál figyelmeztetést, felszólítást, vagy felfüggesztést és 2 hónapig nem tanúsítasz semmilyen jellegű negatív magatartást úgy ezek feljegyzett fokozatát egyel csökkentjük.

 

15. A regisztráció törlésének menete


A regisztrált tag a törlését kérheti, ha valamilyen szempontból már nem kíván az oldal tagja lenni.
A törléshez kérjük, küldj egy e-mail-t arról az email címről amivel regisztráltál, Regisztráció törlése tárgymezővel az info@fotosokvilaga.hu e-mail címre a regisztrált felhasználó neveddel és a törlési kérelemről, ha erre nem érkezik választ 48 órán belül, kérlek keress minket telefonon az Elérhetőségek között megadott telefonszámon.
A regisztrált profilt és minden hozzá tartozó adatot 30 napon belül törlünk.

 

 


I. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Juhász Tamás E.V. (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a „Felhasználókat /Látogatókat” (továbbiakban ezek összessége: Érintett)  a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról és azok címzettjeiről, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
A www.fotosokvilaga.hu ÁSZF-ben rögzített adatkezelésre vonatkozó követelmények az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokon alapulnak, így különösen:

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásain, továbbá,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásain,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A www.fotosokvilaga.hu weboldalt bármely felhasználó, érdeklődő ingyenesen és korlátozás nélkül megtekintheti, böngészheti anélkül, hogy bármely személyes adat megadásában fennálló kötelezettsége lenne.

A www.fotosokvilaga.hu weboldal egyes részeinek használata (tartalom feltöltése) előzetes regisztrációhoz kötött, amely személyes adatok megadását igényli.  A személyes adatok megadása önkéntes.

Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésekor a regisztráció, későbbi adatmegadás során tudomására került adatokat (előzetes és írásbeli hozzájáruló nyilatkozat hiányában) harmadik személynek ki nem adja, kivéve a jogszabályi kötelezés alapján a hatósági és büntetőeljárás eseteit.
Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnése, törvényben meghatározott határidejének lejárta, illetve a Felhasználó kérésére törli. A bármikor jogosult saját adatai kezelése ellen tiltakozni, vagy azok törlését kérni. A regisztráció törlésével a személyes adatokat törlésre kerülnek.
Kivéve, ha azok egyéb törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, pl. számviteli törvénynek való megfelelés.
Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok biztonsága során a jogszabályi kötelezésnek megfelelőn úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható,  így különösen gondoskodik a személyes adatok védelméről.   
Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője a hirdetők és tartalmat feltöltők külön kérése alapján jogosult az Érintett által megadott e-mail címre hírlevél és kifejezett reklámot tartalmazó e-mail küldésére.
Az Adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) elválaszthatatlan részét képezi.
Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során az Érintettek részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető az Érintettekről gyűjt. Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott vagy az Érintettekről az Üzemeltető által gyűjtött, meghatározott személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Érintett önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki.
A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról az Érintettek a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül az Érintett nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.
A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket az Érintett elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött adatok közzététele során az ÁSZF elfogadásával az Érintett elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá az Érintett kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 

1.  FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK


Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („a továbbiakban Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
Látogató: azon személy, aki a www.fotosokvilaga.hu weboldalon nem Regisztrált vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat csak bizonyos adatai megadásával érhet el, melyek felsorolása a 5. pontban történik.
Felhasználó: azon személy, aki a www.fotosokvilaga.hu weboldalon Regisztrált a „Regisztráció” alrész alatt és ennek keretében és a regisztrációt követően megadja az alábbi 5. pontban felsorolt adatát.


2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Juhász Tamás E.V. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Juhász Tamás E.V.  (a továbbiakban: Üzemeltető) a www.fotosokvilaga.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
A jelen Tájékoztató célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).


3. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Név: Juhász Tamás E.V.
Székhely és levelezési cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.
Adószám: 64807898-1-29
Nyilvántartási szám: 11834871
Telefonszám: +36 20 477 5470
Email cím: info@fotosokvilaga.hu


4. AZ ADATKEZELÉS HELYE


A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.
Az adatkezelő székhelyén történő adatkezelés helye, az adatkezelő neve:
Juhász Tamás E.V. továbbá annak alkalmazottai.
4027 Debrecen Egyetem sugárút 27 II/2.

 

5. A KEZELT ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA ÉS ELVEI


5.1. Az adatkezelésre a www.fotosokvilaga.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján célonként eltérő lehet, mely a 6. pontban kerülnek meghatározásra.
Az adatkezelési célhoz és annak jogalapjához való hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az Üzemeltető az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó; ezen túlmenően az Üzemeltető jelen Tájékoztatót az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Tájékoztatót. Jelen Tájékoztató elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen Tájékoztató az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Felhasználói Profil és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások működtetésére, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldésre használja fel.
5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, marketing célok, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
5.4. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.5. Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
5.6 Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból és időtartamig kerül sor;
-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-    csak a szükséges mennyiségű adatot tároljuk

-   törekszünk az adatbiztonságra és annak folyamatos fejlesztésére
-   csak a meghatározott személyek férnek hozzá az adatokhoz
-   az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


6.1 Regisztráció. 
6.2.1 Kezelt adatok köre:
Kötelező megadni: felhasználónév, e-mail cím, jelszó (a jelszó titkosítva tárolva)
6.2.2 Az adatkezelés célja: a www.fotosokvilaga.hu oldalra történő képfeltöltés, hozzászólásírás, profil kialakítás, privát üzenet küldés előfeltétele
6.2.3 Az adatkezelés időtartama: kérésre történő törlés.
6.2.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
6.2 A Regisztrációt követően a Felhasználók Bejelentkezést követően a Weboldal teljes értékű használatához kapcsolattartáshoz, meg kell adnia a következő adatokat:
6.2.1 Kezelt adatok köre:
- jelszó (kötelező)
- webcím
- e-mail cím (kötelező, de a mások által történő láthatósága megtiltható)
- név (nem kötelező megadni)
- lakhely /város/ (nem kötelező megadni)
- születési dátum (nem kötelező megadni)
- neme (nem kötelező megadni)
- fényképezőgép (a Felhasználó fényképezőgépe(i))
- objektívek (a Felhasználó objektíve(i))
- magamról (szöveges jellemzés, leírás, egyéb információ)
- profilkép
6.2.1.1 Fénykép feltöltése esetén a fényképek tárolása is a Weboldalon történik.
6.2.1.2 Olyan fénykép feltöltése esetén, amely esetben a fényképen ember(ek) felismerhetőek, a Felhasználónak rendelkeznie kell a fényképen lévő személy(ek) hozzájárulásával.

6.2.2 Az adatkezelés célja: a www.fotosokvilaga.hu oldalon történő megjelenés, a Regisztráció alatt igénybe vehető szolgáltatások használata. Profilt feltölteni, fotót feltölteni, apróhirdetést feltölteni, hozzászólást írni, privát üzentet küldeni és ezeket megtekinteni.
6.2.3 Az adatkezelés időtartama: kérésre történő törlés.
6.2.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, felismerhető ember(ek) fényképének feltöltése esetén a jogalap az érintett hozzájárulása, mely nyilatkozattal a Felhasználónak rendelkeznie kell a feltöltés időpontjában.

6.3 A Regisztrációt követően Apróhirdetés feladása
6.3.1 Kezelt adatok köre:
- jelszó (kötelező)
- webcím
- e-mail cím (apróhirdetés feladása során kötelező megadni, mások számára is látható)
- telefonszám (apróhirdetés feladása során kötelező megadni, mások számára is látható)
- név (nem kötelező megadni)
- lakhely /város/ (apróhirdetés feladása során kötelező megadni, mások számára is látható)
- születési dátum (nem kötelező megadni)
- neme (nem kötelező megadni)
- fényképezőgép (a Felhasználó fényképezőgépe(i)) (nem kötelező megadni)
- objektívek (a Felhasználó objektíve(i)) (nem kötelező megadni)
- magamról (szöveges jellemzés, leírás, egyéb információ)

6.3.2 Az adatkezelés célja: a www.fotosokvilaga.hu oldalon történő Apróhirdetés feladásához vagy hozzászólás írásához egy apróhirdetéshez
6.3.3 Az adatkezelés időtartama: profil esetén kérésre történő törlés, vagy hirdetés esetén a hirdetés törléséig
6.3.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése


6.4 E-mail értesítők
Az Üzemeltető a www.fotosokvilaga.hu működése során e-mail értesítőket küld vagy küldhet, különös tekintettel: regisztrációs folyamat részeként, új jelszó igénylése esetén, a Felhasználó fotójához érkezett hozzászólás esetén, a Felhasználó hozzászólása érkezett válasz esetén, privát üzenet érkezése esetén.
A weboldallal kapcsolatos változások, fejlesztések, fontos értesítések, ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató változása.
6.4.1 Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím
6.4.2 Az adatkezelés célja: a www.fotosokvilaga.hu oldalon történő a Felhasználót érintő, hozzá kapcsolódó egyéb felhasználók aktivitásának jelzése, pl. hozzászólás, válasz, privát üzenet érkezésekor.
A weboldallal kapcsolatos változások, fejlesztések, fontos értesítések, ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató változásának értesítése.

6.4.3 Az adatkezelés időtartama: a regisztráció időtartama, vagy az értesítések kikapcsolásának kéréséig
6.4.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

6.5 Online státusz kijelzése
6.5.1 Kezelt adatok köre: felhasználónév
6.5.2 Az adatkezelés célja: Aktív (bejelentkezett) felhasználók felhasználóneveinek kijelzése
6.5.3 Az adatkezelés időtartama: a felhasználói profil kérésre történő törléséig
6.5.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
6.5.5 A szolgáltatás részeként a Weboldal az utolsó aktív bejelentkezés időpontját is rögzíti és hozzáférhetővé teszi.
6.6 Hírlevél, eDM
6.6.1 Kezelt adatok köre: felhasználónév vagy/és név, e-mail
6.6.2 Az adatkezelés célja: reklám tartalmú e-mail küldése
6.6.3 Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozás ideje
6.6.4 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

6.7 Nyereményjátékok
Az Üzemeltető szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói és Látogatói részére különböző nyereményjátékokat.
A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről az Üzemeltető külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.
6.8 Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

6.9. Cookie
A www.fotosokvilaga.hu weboldal ún. „cookie”-kat/sütiket használ a felhasználó azonosítása és a böngészés megkönnyítése érdekében. A felhasználó a „cookie”-k használatát letilthatja.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

  • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

  • Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:
- Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól
- Facebook pixel kód: segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
- Google Analytics: segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

7. A Kezelt adatok forrásaA kezelt adatok forrása lehet:
-Felhasználó Weboldalra történő regisztrációja során megadott,
-Felhasználó Weboldalra történő regisztrációja után megadott,
-Ügyfélszolgálatunk megkeresése során megadott írásos vagy hang alapú formában megadott.
-az Érintett hírlevélre/eDM-re történő feliratkozása
-Nyereményjátékon való részvétel során megadott
-Nyereményjátékon való részvétel során a nyertes(ek) által megadott


8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
8.1 A kezelt adatok tárolási időtartama adatkezelési célonként eltérő, ezek részletezése célonként a 6-os pontban és annak alpontjaiban található.

 

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, hírlevél küldés


9.1. Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
9.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítők küldésére szükséges így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
9.3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Üzemeltető nem használja reklámozási célra.


9.4. Reklám tartalmú hírlevél, (eDM)


9.4.1. Megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (eDM) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az eDM hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat. Az Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, melyek részletezése a 6-os pontban történik.
9.4.2. Hírlevél esetében az Üzemeltető, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A Regisztrált felhasználók a Profil oldalukra belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.
9.4.3. A leiratkozási folyamat hibás működése esetén, mely után a leiratkozás esetleges átmeneti technikai hiba folytán sikertelenül zárulna, úgy az Érintett a Kapcsolat menüpontban benyújtott kérésére az Üzemeltető minden segítséget megad az Érintettnek, hogy a leiratkozási folyamatot, amennyiben azt, egy esetlegesen bekövetkező hibás működés nem tette lehetővé, az Üzemeltető az Érintettet direkt módon leiratkoztassa.

 

10. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS


10.1. Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
10.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, számlázó, stb.) vehet igénybe.

 

10.3 Adatfeldolgozók megnevezése:

A tárhely szolgáltató adatai: 
 
Cégnév: Web-Server Kft.
Cím: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. 1/5.
Szerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tevékenység: szerver szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: minden a weboldal működése során tárolt adat
Az adatkezelés célja: kizárólag a weboldal működése és elérhetősége céljából


A csomagküldő, kézbesítő adatai: 
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése
Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése
 
Cégnév: Magyar Posta ZRT.
Cím: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. 
Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése
Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése

Cégnév: TI&GA SERVICE Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Köteles utca 12.
Tevékenység: könyvelés

Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, kölönös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: kizárólag számlafeldolgozási, könyvelés célok megvalósítása

Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Cím:  2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Tevékenység: elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője
Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, különös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím
Az adatkezelés célja: számlák kiállítása

10.4. Az Üzemeltető az elektronikus számla kibocsátása érdekében és estén az Érintett által megadott számlázási adatokat továbbítja KBOSS.hu Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérő, számla kiállítása, melyet a Üzemeltető elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.
10.5. Az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.


11. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van e illetve az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés céljai
- azon címzett vagy címzettek kategóriái akikkel vagy amelyekkel személyes adatot közöltek
- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

- Személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
- valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

11.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
11.2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, vagy az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
11.3 Az Üzemeltető - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11.4.  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Juhász Tamás E.V. 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.
Ügyfélszolgálat: info@fotosokvialga.hu
                            +36 20 477 5470 
               
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltető munkatársához fordulhat a 11.4. pontban elérhetőségeken keresztül.
11.5. Az Érintett jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított maximum 30 napon belül helyesbíti vagy törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) vagy egyes szerződésekhez kapcsolódó adatok kezelése okán szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


11.6. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

11.7 Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
11.8. Adathordozhatóság joga:
Az érintett jogosult lehet arra is, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatait a adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, vagy az Érintett által megnevezett adatkezelőnek az adatai továbbítását kérje.
11.9. A hirdető és tartalmat feltöltő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, valamint Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
Adatkezelő: Juhász Tamás E.V., székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2.
11.10 Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


12.1 Üzemeltető rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
12.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
12.3. Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
12.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

12.5 Az Üzemeltető a korábbi, már nem hatályos ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztatókat tárolja, jogszabályi felhatalmazás alapján a Jogosultak számára elérhetővé teszi.
A szerződés megszűnése
A Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.
Jogérvényesítés
A Felhasználók, Hirdetők, Látogatók, tartalmat feltöltők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül Juhász Tamás E.V.-hez, mint www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetőjéhez fordulhatnak. Jogvita esetén a felek a Debreceni Járásbíróság (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.) kizárólagos illetékességét kötik ki
Továbbá panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)

Egyéb rendelkezések
Juhász Tamás E.V., mint a www.fotosokvilaga.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására. A www.fotosokvilaga.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jelen ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató 2018. június 11. napján lép hatályba.

1

Legkevésbé értékelt képek az elmúlt hét napból
0.0773 mp  (1) Copyright ÁSZF - Adatvédelem  Elérhetőség   Médiaajánlat